Now showing items 21-40 of 55

  • NAV: Virksomhetsbaserte team – redusert sykefravær? 

   Hansen, Gunnar Vold; Bjørkquist, Catharina; Fineide, Mona Jerndahl; Haug, Erna; Ramsdal, Helge Normann (Journal article; Peer reviewed, 2019)
  • Oppsøkende rusteam i Moss 

   Hansen, Gunnar Vold; Jensen, Hilde Rossnes; Schillinger, Anne; Sandsberg, Jon Aasmund; Fugletveit, Ragnhild (Oppdragsrapport (Høgskolen i Østfold);2013:13, Research report, 2013-09-18)
   Denne rapporten er en av flere der Høgskolen i Østfold i samarbeid med et temanettverk av tjenesteytere beskriver og dokumenterer noen av de tjenestetilbudene som gis til brukergruppen: "Mennesker med psykiske lidelser som ...
  • Organisering av individuell brukermedvirkning 

   Hansen, Gunnar Vold (Chapter, 2019)
  • Pappa i fengsel : en evalueringsrapport 

   Hansen, Gunnar Vold (Rapport (Høgskolen i Østfold), Research report, 2006)
   Denne rapporten ser nærmere på kurset ”Pappa i fengsel” som er utviklet og gjennomført i Bastøy fengsel. Idéen til kurset er hentet fra Skottland, men kurset har fått en lokal utforming ved Bastøy. Kurset synes å ha hatt ...
  • Pappa i fengsel : en evalueringsrapport 

   Hansen, Gunnar Vold (Rapport (Høgskolen i Østfold), Research report, 2006)
   Denne rapporten ser nærmere på kurset ”Pappa i fengsel” som er utviklet og gjennomført i Bastøy fengsel. Idéen til kurset er hentet fra Skottland, men kurset har fått en lokal utforming ved Bastøy. Kurset synes å ha hatt ...
  • Pappa i fengsel: andre evalueringsrapport 

   Hansen, Gunnar Vold; Arvesen, Petter A.; Tonholm, Trude (Oppdragsrapport (Høgskolen i Østfold);2013:18, Research report, 2014-01-09)
   "Pappa i fengsel" er et program som Kriminalomsorgen har utviklet for å gjøre fedre som soner en fengselsstraff mer kvalifisert til å utøve en papparolle. I denne evalueringen konkluderer vi at programmet bidrar til å ...
  • "Pedalen": sykkelverksted og sykkelparkering 

   Hansen, Gunnar Vold; Fugletveit, Ragnhild; Arvesen, Petter A. (Oppdragsrapport (Høgskolen i Østfold);2010:4, Research report, 2010-11-16)
   Kirkens Bymisjon startet i 2007 opp et prosjekt for tidligere rusmisbrukere. I lokaler ved Fredrikstad jernbanestasjon etablerte stiftelsen en sykkelparkering og et sykkelverksted. Prosjektet fikk navnet ”Pedalen” og ble ...
  • "Pedalen": sykkelverksted og sykkelparkering 

   Hansen, Gunnar Vold; Fugletveit, Ragnhild; Arvesen, Petter A. (Oppdragsrapport (Høgskolen i Østfold);2010:4, Research report, 2010-11-16)
   Kirkens Bymisjon startet i 2007 opp et prosjekt for tidligere rusmisbrukere. I lokaler ved Fredrikstad jernbanestasjon etablerte stiftelsen en sykkelparkering og et sykkelverksted. Prosjektet fikk navnet ”Pedalen” og ble ...
  • Prosjekt frivillige hjelpere i eldreomsorgen 

   Hansen, Gunnar Vold (Oppdragsrapport (Høgskolen i Østfold), Research report, 2005)
   Frivillighetssentralen i Fredrikstad fikk for året 2003 kr. 170.000,- fra Helse og rehabilitering til prosjektet ”Frivillige hjelpere i eldreomsorgen”. Prosjektet har vært gjennomført i samarbeid med to kommunale ...
  • Prosjekt frivillige hjelpere i eldreomsorgen 

   Hansen, Gunnar Vold (Oppdragsrapport (Høgskolen i Østfold), Research report, 2005)
   Frivillighetssentralen i Fredrikstad fikk for året 2003 kr. 170.000,- fra Helse og rehabilitering til prosjektet ”Frivillige hjelpere i eldreomsorgen”. Prosjektet har vært gjennomført i samarbeid med to kommunale ...
  • Reducing service barriers to people with dual diagnosis in Norway 

   Bjørkquist, Catharina; Hansen, Gunnar Vold (Peer reviewed; Journal article, 2018)
  • Samarbeid om rehabilitering 

   Hansen, Gunnar Vold; Aarøen, Kari; Gregersen, Anne-Grethe; Hansen, Mette; Løken, Therese Dwyer; Samuelsen, Finn; Tjøstolvsen, Inger (Oppdragsrapport (Høgskolen i Østfold);2017:1, Research report, 2017)
   Regjeringen legger opp til at det skal bli tydeligere arbeidsdeling og samarbeid mellom sykehus og kommuner om rehabilitering. Denne rapporten bygger på et prosjekt der ett sykehus, tre kommuner og høgskolen samarbeidet ...
  • Samarbeid uten fellesskap : om individuelle planer i kommunalt psykisk helsearbeid 

   Hansen, Gunnar Vold (Karlstad University Studies, Doctoral thesis, 2007-05)
   I denne avhandlingen ser jeg nærmere på innføringen av individuelle planer i kommunalt psykisk helsearbeid. Fra 1.7.2001 fikk personer som har behov for langvarige og koordinerte tjenester rett til en individuell plan. ...
  • Sammen og koordinert 

   Hansen, Gunnar Vold; Fineide, Mona Jerndahl (Arbeidsrapport (Høgskolen i Østfold), Working paper, 2010-04-06)
  • Sammen og koordinert 

   Hansen, Gunnar Vold; Fineide, Mona Jerndahl (Arbeidsrapport (Høgskolen i Østfold), Working paper, 2010-04-06)
  • Sammen og koordinert 

   Hansen, Gunnar Vold; Fineide, Mona Jerndahl (Arbeidsrapport (Høgskolen i Østfold), Working paper, 2010-04-06)
  • Samproduksjon med pårørende til personer med ROP-lidelser 

   Bjørkquist, Catharina; Hansen, Gunnar Vold (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   Denne artikkelen studerer pårørendes rolle i samarbeidet om et godt tjenestetilbud til brukere med samtidig ruslidelser og psykiske lidelser (ROP-brukere). Pårørende er både ressurs, premissleverandør og tjenesteyter, ...
  • SÅRBARE OVERGANGER – «Tricky Transitions» 

   Hansen, Gunnar Vold; Bjørkquist, Catharina; Huby, Guro Øyen; Johnsen, Lasse (Oppdragsrapport (Høgskolen i Østfold);2016:1, Research report, 2016-01-26)
   Denne rapporten viser resultater fra et samarbeid mellom Høgskolen i Østfold, Sykehuset i Østfold, Fredrikstad kommune og bruker- og pårørendeorganisasjoner innen rus- og psykisk helse. Målet med dette prosjektet var å ...
  • Senter for frivillige organisasjoner : delrapport II 

   Hansen, Gunnar Vold; Nilsen, Sigurd Roger (Oppdragsrapport (Høgskolen i Østfold), Research report, 2004)
   Fredrikstad kommune og Høgskolen i Østfold, Avdeling for helse- og sosialfag, startet høsten 2000 opp et felles prosjekt ”Bruker- og kompetansesenter”. Prosjektet var et tre-årig prosjekt som ble avsluttet 30. juni 2003. ...
  • Senter for frivillige organisasjoner : delrapport II 

   Hansen, Gunnar Vold; Nilsen, Sigurd Roger (Oppdragsrapport (Høgskolen i Østfold), Research report, 2004)
   Fredrikstad kommune og Høgskolen i Østfold, Avdeling for helse- og sosialfag, startet høsten 2000 opp et felles prosjekt ”Bruker- og kompetansesenter”. Prosjektet var et tre-årig prosjekt som ble avsluttet 30. juni 2003. ...