• Hvilke kriterier er viktige for at små og mellomstore bedrifter (SMB) gåt bra? 

   Larsen, Thor; Teigen, Eva Opshaug (Rapport (Høgskolen i Østfold), Book; Master thesis; Research report, 2009-01-28)
   I oppgaven har vi valgte å sette fokus på sosial – og human kapital som en viktig produksjonsfaktor. På bakgrunn av dette ble det viktig å prøve å avdekke hva som menes med sosial -/human kapital i en bedrift. Videre har ...
  • Hvilke kriterier er viktige for at små og mellomstore bedrifter (SMB) gåt bra? 

   Larsen, Thor; Teigen, Eva Opshaug (Rapport (Høgskolen i Østfold), Book; Master thesis; Research report, 2009-01-28)
   I oppgaven har vi valgte å sette fokus på sosial – og human kapital som en viktig produksjonsfaktor. På bakgrunn av dette ble det viktig å prøve å avdekke hva som menes med sosial -/human kapital i en bedrift. Videre har ...