• Omsorgsboligene A-F på Åsgårdområdet - Tromsø kommune 

   Aarøen, Kari (Høgskolen i Østfold (Oppdragsrapport);2013:8, Research report, 2013-02-04)
   Denne rapporten er en av flere der Høgskolen i Østfold i samarbeid med et temanettverk av tjenesteytere beskriver og dokumenterer noen av de tjenestetilbudene som gis til brukergruppen: "Mennesker med psykiske lidelser som ...
  • Omsorgsboligene A-F på Åsgårdområdet - Tromsø kommune 

   Aarøen, Kari (Høgskolen i Østfold (Oppdragsrapport);2013:8, Research report, 2013-02-04)
   Denne rapporten er en av flere der Høgskolen i Østfold i samarbeid med et temanettverk av tjenesteytere beskriver og dokumenterer noen av de tjenestetilbudene som gis til brukergruppen: "Mennesker med psykiske lidelser som ...
  • Samarbeid om rehabilitering 

   Hansen, Gunnar Vold; Aarøen, Kari; Gregersen, Anne-Grethe; Hansen, Mette; Løken, Therese Dwyer; Samuelsen, Finn; Tjøstolvsen, Inger (Oppdragsrapport (Høgskolen i Østfold);2017:1, Research report, 2017)
   Regjeringen legger opp til at det skal bli tydeligere arbeidsdeling og samarbeid mellom sykehus og kommuner om rehabilitering. Denne rapporten bygger på et prosjekt der ett sykehus, tre kommuner og høgskolen samarbeidet ...