• IKT i læringsrommet : IKT, lokal skolepraksis og globalisering 

   Afdal, Geir (redaktør) (Rapport (Høgskolen i Østfold), Research report, 2005)
   I denne boken rettes søkelyset mot informasjons- og kommunikasjonsteknologi (ikt) i grunnskolens ulike fag. Samtidig er ikt en kanal ”ut i verden”, og bruk av ikt i skolen har sammenheng med videre, globale fenomener. ...
  • IKT i læringsrommet : IKT, lokal skolepraksis og globalisering 

   Afdal, Geir (redaktør) (Rapport (Høgskolen i Østfold), Research report, 2005)
   I denne boken rettes søkelyset mot informasjons- og kommunikasjonsteknologi (ikt) i grunnskolens ulike fag. Samtidig er ikt en kanal ”ut i verden”, og bruk av ikt i skolen har sammenheng med videre, globale fenomener. ...