• Metoder i forsknings- og utviklingsarbeid i utdanning og lærerutdanning 

   Arnesen, Anne-Lise; Lundahl, Lisbeth (Rapport (Høgskolen i Østfold);2010:11, Research report, 2011-01-18)
   Denne publikasjonen er et resultat av en todagers metodekonferanse avholdt ved Høgskolen i Østfold den 3 - 4 mai 2010 mellom Avdeling for lærerutdanning ved Høgskolen i Østfold og Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap, ...
  • Metoder i forsknings- og utviklingsarbeid i utdanning og lærerutdanning 

   Arnesen, Anne-Lise; Lundahl, Lisbeth (Rapport (Høgskolen i Østfold);2010:11, Research report, 2011-01-18)
   Denne publikasjonen er et resultat av en todagers metodekonferanse avholdt ved Høgskolen i Østfold den 3 - 4 mai 2010 mellom Avdeling for lærerutdanning ved Høgskolen i Østfold og Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap, ...