• Skriften på veggen – eller forbrytelser lønner seg sjelden 

      Bergsland, Emerentze (Chapter, 2003)
      Artikkelen tar for seg ett av arbeidsfeltene ved Kriminalpolitisentralen i Oslo, nemlig Dokument- og skriftavsnittet ved Laboratorieavdelingen. Som tidligere ansatt ved Kripos, har forfatteren gjennom sitt virke som ...