• Et møte mellom det strategiske og det kommunikative 

      Brattlid, Ingunn (Master thesis, 2011-02-14)
      Denne masteravhandlingen er et kvalitativt studium av samhandling mellom ledere innen kommunesektoren. Tema er møtet mellom det strategiske og det kommunikative. Om samhandling mellom ulike ledernivåer i kommunene, kan ...