• Keynes i fortid og framtid : idéhistorie og teoriutvikling 

   Davidsen, Bjørn-Ivar (Rapport (Høgskolen i Østfold), Research report, 2004)
   John Maynard Keynes (1883-1946) hører med til den økonomiske disiplinens absolutte klassikere. Gjennom utgivelsen av The General Theory of Employment Interest and Money i 1936 regnes han som grunnleggeren av det vi i dag ...
  • Keynes i fortid og framtid : idéhistorie og teoriutvikling 

   Davidsen, Bjørn-Ivar (Rapport (Høgskolen i Østfold), Research report, 2004)
   John Maynard Keynes (1883-1946) hører med til den økonomiske disiplinens absolutte klassikere. Gjennom utgivelsen av The General Theory of Employment Interest and Money i 1936 regnes han som grunnleggeren av det vi i dag ...