• Spilderhaug & Berggylt bofellesskap 

   Hansen, Gunnar Vold; Egeland, Elin (Høgskolen i Østfold (Oppdragsrapport);2013:10, Research report, 2013-02-03)
   Denne rapporten er en av flere der Høgskolen i Østfold i samarbeid med et temanettverk av tjenesteytere beskriver og dokumenterer noen av de tjenestetilbudene som gis til brukergruppen: "Mennesker med psykiske lidelser som ...
  • Spilderhaug & Berggylt bofellesskap 

   Hansen, Gunnar Vold; Egeland, Elin (Høgskolen i Østfold (Oppdragsrapport);2013:10, Research report, 2013-02-03)
   Denne rapporten er en av flere der Høgskolen i Østfold i samarbeid med et temanettverk av tjenesteytere beskriver og dokumenterer noen av de tjenestetilbudene som gis til brukergruppen: "Mennesker med psykiske lidelser som ...