• Om verbplassering og verbmorfologi i amerikanorsk 

   Eide, Kristin Melum; Hjelde, Arnstein (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   Denne artikkelen undersøker tilhøvet mellom verbbøying og ordstilling i ein språkkontaktsituasjon der norsk er det eine språket og engelsk det andre. Meir spesifikt er datatilfanget henta frå fleire datasett med opptak av ...
  • "Vi va spost te å lær engelskt, da veit du" - litt om suppose(d) og modalitet i amerika-norsk 

   Eide, Kristin Melum; Hjelde, Arnstein (Peer reviewed; Journal article, 2012)
   I et autentisk datamateriale av amerikanorsk finner vi ordet spost, som ser ut som et ikke-norsk innslag. Dette ordet ser ut til å være i vanlig bruk, selv om norskamerikanere ugjerne vil være ved at de bruker det. ...