• Andrespråksanalyse av barns spontantale 

      Emilsen, Linda Evenstad; Søfteland, Åshild (Journal article; Peer reviewed, 2018)
      Målet med studien er å bidra med analyser av flerspråklige barns grammatiske system, slik det kommer til uttrykk i spontantale, og vurdere hvordan det er å anvende spontantaledata som grunnlag for pedagogiske vurderingsverktøy ...