• Økonomistyring i sykehussektoren - profesjonsbetinget praksis? 

      Engh, Elisabeth (Master thesis, 2011-08-31)
      Denne avhandlingen ser nærmere på i hvilken grad innføring av reformer som bygger på økonomisk/administrativ logikk, som DRG og ISF, fører til endringer og utfordringer for ansatte og ledere som tilhører sterke helseprofesjoner. ...