• Effektiv toppledelse : en helhetlig tilnærming! 

      Engvik, Terje (Master thesis, 2011-06-29)
      En grunnantakelse i forskningsarbeidet er at toppleders lederutøvelse kan ha både en instrumentell og en institusjonell tilnærming. Den andre grunnantakelsen er at toppledelse bør drøftes i forhold til den interne og ...