• Om konsekvenspedagogikkens eksistensfilosofiske grunnlag 

      Freyr, Tor (Peer reviewed; Journal article, 2021)
      Konsekvenspedagogikk er en humanistisk pedagogikk, utviklet av filosofen Jens Bay i samarbeid med pedagogen Bodil Glad, som innlemmer konsekvenstenkning innenfor et eksistensfilosofisk rammeverk med det formål å se faglig ...