• Innovasjon i utvikling og gjennomføring av et kurs for ingeniører 

   Fyhn, Per-Gunnar (Rapport (Høgskolen i Østfold), Research report, 2006)
   De statlige undervisningsinstitusjoner er under press, både fra eier ved Kunnskapsdepartementet (KD) og fra de som ansetter våre utdannede ingeniører, i vårt tilfelle representert ved industrien som ønsker ”valuta for ...
  • Innovasjon i utvikling og gjennomføring av et kurs for ingeniører 

   Fyhn, Per-Gunnar (Rapport (Høgskolen i Østfold), Research report, 2006)
   De statlige undervisningsinstitusjoner er under press, både fra eier ved Kunnskapsdepartementet (KD) og fra de som ansetter våre utdannede ingeniører, i vårt tilfelle representert ved industrien som ønsker ”valuta for ...
  • Sykepleieres IT-kunnskap: en intervjuundersøkelse av sykepleiere i hjemmesykepleien 

   Fagerli, Liv Berit; Fyhn, Per-Gunnar (Rapport (Høgskolen i Østfold), Research report, 2005)
   Hvilken kunnskap om - og erfaring med IT har sykepleiere? Hva tenker sykepleiere om hva IT kan være en hjelp til i deres arbeidshverdag? Rapporten tar utgangspunkt i hva 25 sykepleiere i hjemmesykepleien svarer på disse ...
  • Sykepleieres IT-kunnskap: en intervjuundersøkelse av sykepleiere i hjemmesykepleien 

   Fagerli, Liv Berit; Fyhn, Per-Gunnar (Rapport (Høgskolen i Østfold), Research report, 2005)
   Hvilken kunnskap om - og erfaring med IT har sykepleiere? Hva tenker sykepleiere om hva IT kan være en hjelp til i deres arbeidshverdag? Rapporten tar utgangspunkt i hva 25 sykepleiere i hjemmesykepleien svarer på disse ...
  • Sykepleieres IT-kunnskap: en intervjuundersøkelse av sykepleiere i hjemmesykepleien 

   Fagerli, Liv Berit; Fyhn, Per-Gunnar (Rapport (Høgskolen i Østfold), Research report, 2005)
   Hvilken kunnskap om - og erfaring med IT har sykepleiere? Hva tenker sykepleiere om hva IT kan være en hjelp til i deres arbeidshverdag? Rapporten tar utgangspunkt i hva 25 sykepleiere i hjemmesykepleien svarer på disse ...