• A comment on LTV, risk and incentives in mortgage markets 

   Borgersen, Trond-Arne; Greibrokk, Jørund (Arbeidsrapport (Høgskolen i Østfold);2012:4, Working paper, 2012-08-29)
   This paper comments on the increase in LTV ratios experienced in a number of countries in the years preceding the financial crisis. Highlighting the capital structure of housing investments and the excess return to housing ...
  • Boligpriser, formueseffekter og endringer i boliglånsmarkedet 

   Borgersen, Trond-Arne; Greibrokk, Jørund (Arbeidsrapport (Høgskolen i Østfold);2011:4, Working paper, 2011-08-29)
   Denne artikkelen knytter formueseffektene som følger fra økte boligpriser opp mot viktige endringer i det norske boliglånsmarkedet de siste 10 årene. To aspekter belyses: For det første hvordan boligmarkedsklatring gjør ...
  • Boligpriser, formueseffekter og endringer i boliglånsmarkedet 

   Borgersen, Trond-Arne; Greibrokk, Jørund (Arbeidsrapport (Høgskolen i Østfold);2011:4, Working paper, 2011-08-29)
   Denne artikkelen knytter formueseffektene som følger fra økte boligpriser opp mot viktige endringer i det norske boliglånsmarkedet de siste 10 årene. To aspekter belyses: For det første hvordan boligmarkedsklatring gjør ...
  • Påvirker flytting boligprisene? 

   Borgersen, Trond-Arne; Greibrokk, Jørund; Sommervoll, Dag Einar (Arbeidsrapport (Høgskolen i Østfold), Working paper, 2008-06-04)
   Sammendrag:1 Boligprisen bestemmes i et marked som er preget av heterogenitet langs mange dimensjoner; blant annet knyttet til boligtype og etterspørselsmotiv så vel som til geografi. Boligprisene påvirkes av disse ...
  • Påvirker flytting boligprisene? 

   Borgersen, Trond-Arne; Greibrokk, Jørund; Sommervoll, Dag Einar (Arbeidsrapport (Høgskolen i Østfold), Working paper, 2008-06-04)
   Sammendrag:1 Boligprisen bestemmes i et marked som er preget av heterogenitet langs mange dimensjoner; blant annet knyttet til boligtype og etterspørselsmotiv så vel som til geografi. Boligprisene påvirkes av disse ...