• Motoriske ferdigheter hos sju- og åtteåringer i 1995 og i 2004 

   Christiansen, Kari; Hagen, Per Chr. (Rapport (Høgskolen i Østfold), Research report, 2005)
   Det fokuseres stadig på at barns motoriske ferdigheter og fysiske form er blitt dårligere de siste årene. Faktum er at det i Norge er sparsomt med forskning som kan vise til sammenliknbare undersøkelser av barns motoriske ...
  • Motoriske ferdigheter hos sju- og åtteåringer i 1995 og i 2004 

   Christiansen, Kari; Hagen, Per Chr. (Rapport (Høgskolen i Østfold), Research report, 2005)
   Det fokuseres stadig på at barns motoriske ferdigheter og fysiske form er blitt dårligere de siste årene. Faktum er at det i Norge er sparsomt med forskning som kan vise til sammenliknbare undersøkelser av barns motoriske ...