• Det skapende rom: betydningen av det ikke-målbare 

      Toft, Solveig; Holte, Kari (Journal article; Peer reviewed, 2017)
      I denne artikkelen rettes blikket mot selve opplevelsen i den skapende prosess, de ikke-målbare kvaliteter, spesielt i forhold til faget Kunst og håndverk. Artikkelens data består av tre ulike utøvergruppers arbeidsprosess ...