• En kvalitativ analyse: Hvaler Ungdomsskole - en lærende organisasjon? 

      Klavestad, Line (Master thesis, 2010-07-06)
      I denne utforskende masteroppgaven undersøker jeg begrepet lærende organisasjon ut fra et endrings- og utviklingsperspektiv hvor utarbeidelse av oppgaven kan sees på som første ledd i en GAP – analyse av egen arbeidsplass, ...