• Hvilke erfaringer og holdninger har studenter i høyere utdanning til fusk og plagiering? 

   Boger, Torunn Skofsrud; Eng, Anne-Lise; Fugletveit, Ragnhild; Løkkeberg, Stine Torp (Rapport (Høgskolen i Østfold), Research report, 2010-03-23)
   Denne rapporten er en kvalitativ studie av 33 informanters erfaringer med Kvalitetsreformens nye evalueringsformer i høyere utdanning (St meld 27 (2000-2001). Vårt hovedfokus med undersøkelsen har vært å finne frem til ...
  • Hvilke erfaringer og holdninger har studenter i høyere utdanning til fusk og plagiering? 

   Boger, Torunn Skofsrud; Eng, Anne-Lise; Fugletveit, Ragnhild; Løkkeberg, Stine Torp (Rapport (Høgskolen i Østfold), Research report, 2010-03-23)
   Denne rapporten er en kvalitativ studie av 33 informanters erfaringer med Kvalitetsreformens nye evalueringsformer i høyere utdanning (St meld 27 (2000-2001). Vårt hovedfokus med undersøkelsen har vært å finne frem til ...
  • Hvilke erfaringer og holdninger har studenter i høyere utdanning til fusk og plagiering? 

   Boger, Torunn Skofsrud; Eng, Anne-Lise; Fugletveit, Ragnhild; Løkkeberg, Stine Torp (Rapport (Høgskolen i Østfold), Research report, 2010-03-23)
   Denne rapporten er en kvalitativ studie av 33 informanters erfaringer med Kvalitetsreformens nye evalueringsformer i høyere utdanning (St meld 27 (2000-2001). Vårt hovedfokus med undersøkelsen har vært å finne frem til ...