• Startalder og andrespråkstilegnelse av finitthet 

      Mosfjeld, Inger Martine (Journal article; Peer reviewed, 2017)
      I artikkelen analyseres språkdata fra et søskenpars andrespråkstilegnelse av norsk. Empirien brukes til å se nærmere på barns andrespråkstilegnelsesprosess for finitthet i norsk og å drøfte forholdet mellom denne prosessen ...