• Dagtilbudene for eldre i Fredrikstad kommune : en kartleggingsundersøkelse 

   Nilsen, Sigurd Roger; Brynhildsen, Siri; Rummelhoff, Guri (Oppdragsrapport(Høgskolen i Østfold), Research report, 2007)
   På bakgrunn av den betydelige omorganiseringen dagsentertjenesten for eldre i Fredrikstad har vært gjenstand for de siste årene, ble det tatt initiativ fra politisk og faglig hold i kommunen til å gjøre en kartleggingsundersøkelse ...
  • Dagtilbudene for eldre i Fredrikstad kommune : en kartleggingsundersøkelse 

   Nilsen, Sigurd Roger; Brynhildsen, Siri; Rummelhoff, Guri (Oppdragsrapport(Høgskolen i Østfold), Research report, 2007)
   På bakgrunn av den betydelige omorganiseringen dagsentertjenesten for eldre i Fredrikstad har vært gjenstand for de siste årene, ble det tatt initiativ fra politisk og faglig hold i kommunen til å gjøre en kartleggingsundersøkelse ...
  • Hvordan utvikle organisatorisk kompetanse?: – en studie knyttet til sykepleierstudenters siste praksisperiode 

   Nilsen, Sigurd Roger; Gjellebæk, Camilla; Brynhildsen, Siri; Tjøstolvsen, Inger; Johansen, Siv Groth (Oppdragsrapport (Høgskolen i Østfold);2015:3, Research report, 2015-05-05)
   Studien belyser erfaringer med utprøving en ny modell for praksisstudier hvor hensikten var å utvikle studentenes organisatoriske kompetanse. Praksisperioden var den siste til et deltidskull ved bachelorutdanningen i ...
  • Når samhandling kreves: et helsevesen i endring krever ny kompetanse 

   Nilsen, Sigurd Roger; Andersen, Kirsti Lauvli; Johansen, Siv Groth; Karlsen, Heidi (Oppdragsrapport (Høgskolen i Østfold);2013:17, Research report, 2014-01-07)
   Evalueringen av delprosjekt 1, Tilpasning til framtidens spesialisthelsetjeneste, viste at praksisstudier hvor studentene både var på sengepost og spesialavdelinger gav gode læresituasjoner. Refleksjon i gruppe med deltakelse ...
  • Praksis som læringsarena : samlæringsprosjekt 

   Lillemoen, Lillian; Nilsen, Sigurd Roger (Oppdragsrapport (Høgskolen i Østfold), Research report, 2008-11-18)
   Denne artikkelsamlingen er en presentasjon av prosjektet ”Praksis som læringsarena” – et samlæringsprosjekt i studieåret 2007/2008. Prosjektet har vært finansiert av praksismidler knyttet til den kommunale helse- og ...
  • Praksis som læringsarena : samlæringsprosjekt 

   Lillemoen, Lillian; Nilsen, Sigurd Roger (Oppdragsrapport (Høgskolen i Østfold), Research report, 2008-11-18)
   Denne artikkelsamlingen er en presentasjon av prosjektet ”Praksis som læringsarena” – et samlæringsprosjekt i studieåret 2007/2008. Prosjektet har vært finansiert av praksismidler knyttet til den kommunale helse- og ...
  • Senter for frivillige organisasjoner : delrapport II 

   Hansen, Gunnar Vold; Nilsen, Sigurd Roger (Oppdragsrapport (Høgskolen i Østfold), Research report, 2004)
   Fredrikstad kommune og Høgskolen i Østfold, Avdeling for helse- og sosialfag, startet høsten 2000 opp et felles prosjekt ”Bruker- og kompetansesenter”. Prosjektet var et tre-årig prosjekt som ble avsluttet 30. juni 2003. ...
  • Senter for frivillige organisasjoner : delrapport II 

   Hansen, Gunnar Vold; Nilsen, Sigurd Roger (Oppdragsrapport (Høgskolen i Østfold), Research report, 2004)
   Fredrikstad kommune og Høgskolen i Østfold, Avdeling for helse- og sosialfag, startet høsten 2000 opp et felles prosjekt ”Bruker- og kompetansesenter”. Prosjektet var et tre-årig prosjekt som ble avsluttet 30. juni 2003. ...
  • Undervisningssykehjem i Fredrikstad 

   Nilsen, Sigurd Roger; Hansen, Gunnar Vold (Arbeidsrapport (Høgskolen i Østfold), Working paper, 2003)
   Fredrikstad kommune og Høgskolen i Østfold, Avdeling for helse- og sosialfag, startet høsten 2000 opp et felles prosjekt ”Bruker- og kompetansesenter”. Prosjektet var et tre-årig prosjekt som ble avsluttet 30. juni 2003. ...
  • Undervisningssykehjem i Fredrikstad 

   Nilsen, Sigurd Roger; Hansen, Gunnar Vold (Arbeidsrapport (Høgskolen i Østfold), Working paper, 2003)
   Fredrikstad kommune og Høgskolen i Østfold, Avdeling for helse- og sosialfag, startet høsten 2000 opp et felles prosjekt ”Bruker- og kompetansesenter”. Prosjektet var et tre-årig prosjekt som ble avsluttet 30. juni 2003. ...
  • Undervisningssykehjem i Fredrikstad 

   Nilsen, Sigurd Roger; Hansen, Gunnar Vold (Arbeidsrapport (Høgskolen i Østfold), Working paper, 2003)
   Fredrikstad kommune og Høgskolen i Østfold, Avdeling for helse- og sosialfag, startet høsten 2000 opp et felles prosjekt ”Bruker- og kompetansesenter”. Prosjektet var et tre-årig prosjekt som ble avsluttet 30. juni 2003. ...
  • Økte personalressurser - bedret tjenestetilbud? : en undersøkelse av effekten av 13 nye årsverk i Åpen omsorg - kommunedel Onsøy 

   Nilsen, Sigurd Roger; Hansen, Gunnar Vold (Rapport (Høgskolen i Østfold), Research report, 2002)
   Rapporten som er på 143 sider pluss vedlegg, omhandler en evalueringsstudie av effekten av tretten nye årsverk i kommunedel Onsøy. Undersøkelsen ble utført på oppdrag av Fredrikstad kommune. Undersøkelsen er retrospektiv ...
  • Økte personalressurser - bedret tjenestetilbud? : en undersøkelse av effekten av 13 nye årsverk i Åpen omsorg - kommunedel Onsøy 

   Nilsen, Sigurd Roger; Hansen, Gunnar Vold (Rapport (Høgskolen i Østfold), Research report, 2002)
   Rapporten som er på 143 sider pluss vedlegg, omhandler en evalueringsstudie av effekten av tretten nye årsverk i kommunedel Onsøy. Undersøkelsen ble utført på oppdrag av Fredrikstad kommune. Undersøkelsen er retrospektiv ...