• Studenters forståelse av matematikk ved bruk av gjensidige studentrettinger 

      Maugesten, Marianne; Nordbakke, Monica (Peer reviewed; Journal article, 2020)
      Gjennom refleksjonsnotater og i fokusgruppeintervju undersøker vi i denne studien hva forståelse innebærer for grunnskolelærerstudenter i matematikk, og hvordan denne forståelsen utvikles. Studien er del av et større ...