• Skoleledernettverk som arena for læring og støtte 

      Fjeld, Hilde Sofie; Ramberg, Lin Elisabet Sandhaug (Peer reviewed; Journal article, 2021)
      Artikkelen handler om nettverkssamarbeid mellom skoleledere, og formålet er å undersøke hvordan læring i og lederutvikling gjennom ledernettverk forstås fra rektorers og skoleeiers perspektiv, og hva som eventuelt gjør ...