• Andrespråksanalyse av barns spontantale 

   Emilsen, Linda Evenstad; Søfteland, Åshild (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   Målet med studien er å bidra med analyser av flerspråklige barns grammatiske system, slik det kommer til uttrykk i spontantale, og vurdere hvordan det er å anvende spontantaledata som grunnlag for pedagogiske vurderingsverktøy ...
  • Finalpartiklar i norske talemål: Ei undersøking av variasjon knytt til geografi, alder og kjønn 

   Borthen, Kaja; Søfteland, Åshild; Kveen, Perlaug Marie; Karagjosova, Elena; Nøklestad, Anders (Peer reviewed; Journal article, 2021)
   Denne artikkelen rapporterer om ein studie av geografiske og demografiske trekk ved 46 etterstilte uttrykk i norske talemål, mellom anna gitt, sant og kan du skjønne. I fyrste del av studien er spørjeskjema nytta som metode. ...
  • Glossa som forskningsverktøy. Hva folk søker etter og hva resultatene brukes til 

   Søfteland, Åshild; Nøklestad, Anders; Priestley, Joel; Hagen, Kristin (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   Tekstlaboratoriets korpus og søkegrensesnittet Glossaer utviklatil bruk for språkforskere og andre interesserte fra hele Norden og resten av verden. I denne artikkelen viser vi hvordan søkesystemet Glossa er utviklafram ...
  • Mismatches at the syntax-semantics interface: The case of non-finite complementation in American Norwegian 

   Putnam, Michael T.; Søfteland, Åshild (Peer reviewed; Journal article, 2021)
   Non-finite complementation strategies found in American Norwegian (AmNo) (made available by the Corpus of American Nordic Speech (CANS)) reveal unique and diverging patterns when compared to both standard and dialectal ...
  • Talemål i Sør-Østfold: Ideologi, struktur og praksis 

   Stjernholm, Karine; Søfteland, Åshild (Journal article; Peer reviewed, 2019-08-21)
   I artikkelen presenterer vi en språkantropologisk analyse av språk­situasjonen i sørøstlige deler av Østfold. Analysen tar utgangspunkt i Silversteins (1985) ‘total linguistic fact’ for å beskrive sammenhengen mellom ...
  • "Æ e trønder, æ, sjø" Den pragmatiske partikkelen 'sjø' i midt-norske dialektar 

   Søfteland, Åshild; Borthen, Kaja (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   Sjø er ein pragmatisk partikkel som har sitt primære bruksområde i trønderske dialektar. Med utgangspunkt i spontantaledata frå Nordisk dialektkorpus analyserer vi bruken av sjø både geografisk, semantisk og pragmatisk. ...