• Andrespråksanalyse av barns spontantale 

   Emilsen, Linda Evenstad; Søfteland, Åshild (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   Målet med studien er å bidra med analyser av flerspråklige barns grammatiske system, slik det kommer til uttrykk i spontantale, og vurdere hvordan det er å anvende spontantaledata som grunnlag for pedagogiske vurderingsverktøy ...
  • "Æ e trønder, æ, sjø" Den pragmatiske partikkelen 'sjø' i midt-norske dialektar 

   Søfteland, Åshild; Borthen, Kaja (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   Sjø er ein pragmatisk partikkel som har sitt primære bruksområde i trønderske dialektar. Med utgangspunkt i spontantaledata frå Nordisk dialektkorpus analyserer vi bruken av sjø både geografisk, semantisk og pragmatisk. ...