• Brukerperspektiv på brukerstyrt personlig assistanse i Fredrikstad 

   Salthe, Gunnar; Thomsen, Klaus Michael (Arbeidsrapport (Høgskolen i Østfold), Working paper, 2007-10-30)
   12 personer som mottar brukerstyrt personlig assistanse (BPA) ble intervjuet, våren 2007. BPA gir større frihet og mulighet til å leve et tilnærmet normalt liv, enn andre kommunale hjelpeordninger, fordi man får mer kontroll ...
  • Brukerperspektiv på brukerstyrt personlig assistanse i Fredrikstad 

   Salthe, Gunnar; Thomsen, Klaus Michael (Arbeidsrapport (Høgskolen i Østfold), Working paper, 2007-10-30)
   12 personer som mottar brukerstyrt personlig assistanse (BPA) ble intervjuet, våren 2007. BPA gir større frihet og mulighet til å leve et tilnærmet normalt liv, enn andre kommunale hjelpeordninger, fordi man får mer kontroll ...
  • Eksperimentell kontroll, atferdspåvirkning, selvkontroll, frihet og autonomi. 

   Løkke, Jon Arne; Salthe, Gunnar (Journal article; Peer reviewed, 2016)
   Eksperimentell kontroll er vesentlig i mange naturvitenskaper i betydningen at eksperimenter planlegges slik at det kun er den planlagte uavhengige variabelen som gir effekt. Alle andre variabler er det kontroll på i den ...