• Om faglig veiledning, om ulike perspektiver på læring, om kunnskap 

   Sandell, Ove (Rapport Høgskolen i Østfold), Research report, 2004)
   ”Om faglig veiledning, om ulike perspektiv på læring, om kunnskap” beskriver innledningsvis innholdet i begrepet varm kunnskap. Rapporten gjør deretter rede for menneskemøter og studentaktiviteter innenfor ”Videreutdanning ...
  • Om faglig veiledning, om ulike perspektiver på læring, om kunnskap 

   Sandell, Ove (Rapport Høgskolen i Østfold), Research report, 2004)
   ”Om faglig veiledning, om ulike perspektiv på læring, om kunnskap” beskriver innledningsvis innholdet i begrepet varm kunnskap. Rapporten gjør deretter rede for menneskemøter og studentaktiviteter innenfor ”Videreutdanning ...
  • Om samfunnsforståelse, samfunnsutvikling, internasjonalisering og globalisering 

   Sandell, Ove (Rapport (Høgskolen i Østfold), Research report; Bok, 2008-02-06)
   Rapporten er et forsøk i en genre som er lite utviklet i forhold til profesjonell læring og kompetanseutvikling. Forsøket har stor grad av saklig relevans i forhold til å utvikle hva samfunnsvitere kunne kalle en slitesterk ...
  • Om samfunnsforståelse, samfunnsutvikling, internasjonalisering og globalisering 

   Sandell, Ove (Rapport (Høgskolen i Østfold), Research report; Bok, 2008-02-06)
   Rapporten er et forsøk i en genre som er lite utviklet i forhold til profesjonell læring og kompetanseutvikling. Forsøket har stor grad av saklig relevans i forhold til å utvikle hva samfunnsvitere kunne kalle en slitesterk ...
  • Østbyen helsehus, avdeling Leistad 

   Sandell, Ove (Oppdragsrapport (Høgskolen i Østfold);2013:11, Research report, 2013-02-04)
   Denne rapporten er en av flere der Høgskolen i Østfold i samarbeid med et temanettverk av tjenesteytere beskriver og dokumenterer noen av de tjenestetilbudene som gis til brukergruppen: "Mennesker med psykiske lidelser som ...
  • Østbyen helsehus, avdeling Leistad 

   Sandell, Ove (Oppdragsrapport (Høgskolen i Østfold);2013:11, Research report, 2013-02-04)
   Denne rapporten er en av flere der Høgskolen i Østfold i samarbeid med et temanettverk av tjenesteytere beskriver og dokumenterer noen av de tjenestetilbudene som gis til brukergruppen: "Mennesker med psykiske lidelser som ...