• Dialect speaking working-class women in the media 

   Stjernholm, Karine; Cornips, Leonie (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   In this paper, we investigate the research question ‘How are female dialect users from former industrial areas depicted in the media?’ by comparing media representations from two former industrial areas, namely Heerlen/Parkstad ...
  • Talemål i Sør-Østfold: Ideologi, struktur og praksis 

   Stjernholm, Karine; Søfteland, Åshild (Journal article; Peer reviewed, 2019-08-21)
   I artikkelen presenterer vi en språkantropologisk analyse av språk­situasjonen i sørøstlige deler av Østfold. Analysen tar utgangspunkt i Silversteins (1985) ‘total linguistic fact’ for å beskrive sammenhengen mellom ...
  • Variasjon som virkemiddel – hiphop, språkvalg og identitetskonstruksjon i Oslo 

   Stjernholm, Karine (Journal article; Peer reviewed, 2019)
   I artikkelen utforsker jeg den sosiale betydninga til variasjonen i oslomål gjennom en analyse av to rapptekster fra byen, en fra øst og en fra vest. Temaet i tekstene er Oslos todeling, og bruken av variasjonen i oslomålet ...