• 21st Century Skills for Lifelong Learning 

   Sträng, Dan Roger (Chapter; Peer reviewed, 2018)
   This paper presents the results of a recent study of students’ perceptions of their education, targeted at three grades of students in a Swedish upper secondary school’s Arts program using an auto ethnographic research ...
  • Arbeidsinnkludering som en vei til varig arbeidslivstilknytning og et verdig voksenliv: Hvordan metoder for arbeidsinnkludering kan brukes i opplæringen av lærekandidater 

   Dyrnes, Eva Martinsen; Sträng, Dan Roger (Peer reviewed; Journal article, 2021)
   The labour market in many European countries is changing and for many young people it leads to challenges in gaining a lasting connection to working life. School dropout and deficiencies in their education lead to challenges ...
  • Can Teacher Empowerment Contribute to Better Learning? 

   Sørmo, Dag; Sträng, Dan Roger (Chapter; Peer reviewed, 2018)
  • Den digitale lærergjerningen: om IT-basert lærerutdanning og skolepraksis 

   Sträng, Dan Roger (Rapport (Høgskolen i Østfold), Research report, 2009-03-31)
   Utgangspunktet for forskningsprosjektet ”Den digitale lærergjerningen var en konstatering av at de teknologiske endringene i samfunnet for øvrig også har påvirket lærerutdanningene i Norge. Allmennlærerutdanningen ved ...
  • Den digitale lærergjerningen: om IT-basert lærerutdanning og skolepraksis 

   Sträng, Dan Roger (Rapport (Høgskolen i Østfold), Research report, 2009-03-31)
   Utgangspunktet for forskningsprosjektet ”Den digitale lærergjerningen var en konstatering av at de teknologiske endringene i samfunnet for øvrig også har påvirket lærerutdanningene i Norge. Allmennlærerutdanningen ved ...
  • Evaluering av PP-tjenesten i Våler kommune 

   Sträng, Dan Roger (Oppdragsrapport (Høgskolen i Østfold);2010:3, Research report, 2010-08-18)
   Hver kommune og hver fylkeskommune skal i følge opplæringslova § 5-6 ha en pedagogisk-psykologisk tjeneste. PP-tjenestens arbeid i framtiden synes å være tilknyttet kommunenes ansvar for å iverksette forbeyggende, ...
  • Evaluering av PP-tjenesten i Våler kommune 

   Sträng, Dan Roger (Oppdragsrapport (Høgskolen i Østfold);2010:3, Research report, 2010-08-18)
   Hver kommune og hver fylkeskommune skal i følge opplæringslova § 5-6 ha en pedagogisk-psykologisk tjeneste. PP-tjenestens arbeid i framtiden synes å være tilknyttet kommunenes ansvar for å iverksette forbeyggende, ...
  • How To Be Prepared for the Difficult Conversation 

   Sørmo, Dag; Sträng, Dan Roger (Peer reviewed; Journal article, 2019)
   In this paper, we present a minor research and development project with a group of teachers in primary school who, in agreement with the school management, have been trained and educated in the challenging task of facilitating ...
  • "Hvor gode er vi egentlig?": Kalnes videregående skole og elever tatt opp på særskilte vilkår 

   Sträng, Dan Roger (Rapport (Høgskolen i Østfold);2010:9, Research report, 2010-08-30)
   Opplæringsavdelingen i Østfold fylkeskommune tok i mars 2007 kontakt med Avdeling for lærerutdanning, Høgskolen i Østfold, for samtaler om en evalueringsundersøkelse av spesialundervisningen ved Kalnes videregående skole ...
  • "Hvor gode er vi egentlig?": Kalnes videregående skole og elever tatt opp på særskilte vilkår 

   Sträng, Dan Roger (Rapport (Høgskolen i Østfold);2010:9, Research report, 2010-08-30)
   Opplæringsavdelingen i Østfold fylkeskommune tok i mars 2007 kontakt med Avdeling for lærerutdanning, Høgskolen i Østfold, for samtaler om en evalueringsundersøkelse av spesialundervisningen ved Kalnes videregående skole ...
  • Kulturanalyse på Gimle skole 

   Sträng, Dan Roger; Bråthen, Hanne (Rapport (Høgskolen i Østfold);2013:5, Research report, 2014-01-02)
   Etter flere år med systematisk utviklingsarbeid, ønsket rektor å se om elevene merket noe til de prioriteringene som er gjort og hva skolen har satset på. Metoden for datainnsamling var brevskriving, og ut fra disse ...
  • Kulturanalyse på Gimle skole 

   Sträng, Dan Roger; Bråthen, Hanne (Rapport (Høgskolen i Østfold);2013:5, Research report, 2014-01-02)
   Etter flere år med systematisk utviklingsarbeid, ønsket rektor å se om elevene merket noe til de prioriteringene som er gjort og hva skolen har satset på. Metoden for datainnsamling var brevskriving, og ut fra disse ...
  • The School Leader as Ideal Type: How to Reconcile Max Weber with the Concept of School Culture 

   Sträng, Dan Roger (Chapter; Peer reviewed, 2018)
   Managing and developing a school organization from a cultural perspective requires a different approach to leadership than instrumental or pragmatic standpoints. Most organizations have multiple and even conflicting ...