• KARIB-prosjektet: Kulturanalyse og Reflekterende Prosesser i Barnehagen 

      Sträng, Roger; Jensen, Magne Skibsted; Sørmo, Dag (Rapport (Høgskolen i Østfold);2013:6, Research report, 2014-01-27)
      Utdanningssystemer har ofte et behov for å kombinere utviklingen av spesifikk kunnskap og ferdigheter med kunnskaper som kan koples til kreativitet, problemløsning, bruk av fantasien, og evnen til å lære når man mislykkes. ...