• Hvordan utvikle organisatorisk kompetanse?: – en studie knyttet til sykepleierstudenters siste praksisperiode 

   Nilsen, Sigurd Roger; Gjellebæk, Camilla; Brynhildsen, Siri; Tjøstolvsen, Inger; Johansen, Siv Groth (Oppdragsrapport (Høgskolen i Østfold);2015:3, Research report, 2015-05-05)
   Studien belyser erfaringer med utprøving en ny modell for praksisstudier hvor hensikten var å utvikle studentenes organisatoriske kompetanse. Praksisperioden var den siste til et deltidskull ved bachelorutdanningen i ...
  • Innføring av problembasert læring ved sykepleierutdanningen 

   Andersen, Kirsti Lauvli; Femdal, Ingrid; Ingebrigtsen, Christin; Johannessen, Ann Christin; Tjøstolvsen, Inger (Arbeidsrapport (Høgskolen i Østfold), Working paper, 2003)
   Det kan se ut til at forelesning som tradisjonell formidlingsmåte i liten grad utvikler studentenes evne til å ta ansvar for egen læring. At studentene tar ansvar for egen læring er avgjørende for å utvikle evnen til å ...
  • Innføring av problembasert læring ved sykepleierutdanningen 

   Andersen, Kirsti Lauvli; Femdal, Ingrid; Ingebrigtsen, Christin; Johannessen, Ann Christin; Tjøstolvsen, Inger (Arbeidsrapport (Høgskolen i Østfold), Working paper, 2003)
   Det kan se ut til at forelesning som tradisjonell formidlingsmåte i liten grad utvikler studentenes evne til å ta ansvar for egen læring. At studentene tar ansvar for egen læring er avgjørende for å utvikle evnen til å ...
  • Samarbeid om rehabilitering 

   Hansen, Gunnar Vold; Aarøen, Kari; Gregersen, Anne-Grethe; Hansen, Mette; Løken, Therese Dwyer; Samuelsen, Finn; Tjøstolvsen, Inger (Oppdragsrapport (Høgskolen i Østfold);2017:1, Research report, 2017)
   Regjeringen legger opp til at det skal bli tydeligere arbeidsdeling og samarbeid mellom sykehus og kommuner om rehabilitering. Denne rapporten bygger på et prosjekt der ett sykehus, tre kommuner og høgskolen samarbeidet ...