• Being in the moment - an investigation of the aesthetic learning processes in a Storyline 

   Toft, Solveig; Bjørnstad, Gunhild Brænne (Chapter; Peer reviewed, 2020)
   Chapter 13. This chapter describes a qualitative study that illustrates the aesthetic learning processes facilitated by a specific Storyline conducted in a Teacher Education Programme in Eastern Norway. The purpose is to ...
  • Det skapende rom: betydningen av det ikke-målbare 

   Toft, Solveig; Holte, Kari (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   I denne artikkelen rettes blikket mot selve opplevelsen i den skapende prosess, de ikke-målbare kvaliteter, spesielt i forhold til faget Kunst og håndverk. Artikkelens data består av tre ulike utøvergruppers arbeidsprosess ...