• 1 + 1 er mer enn 2 

   Mikaelsen, Finn; Tonholm, Trude; Hamang, Anett; Reid, Astri; Sørensen, Arne Inge; Vindløv, Elisabeth (Oppdragsrapport (Høgskolen i Østfold);2013:12, Research report, 2013-05-08)
   Denne rapporten fokuserer på samarbeid mellom offentlige og private aktører i forbindelse med sosialt arbeid. Undersøkelsene er foretatt i forbindelse med Fredrikstad Fotballklubbs gatelag, som er inspirert og finansiert ...
  • 1 + 1 er mer enn 2 

   Mikaelsen, Finn; Tonholm, Trude; Hamang, Anett; Reid, Astri; Sørensen, Arne Inge; Vindløv, Elisabeth (Oppdragsrapport (Høgskolen i Østfold);2013:12, Research report, 2013-05-08)
   Denne rapporten fokuserer på samarbeid mellom offentlige og private aktører i forbindelse med sosialt arbeid. Undersøkelsene er foretatt i forbindelse med Fredrikstad Fotballklubbs gatelag, som er inspirert og finansiert ...
  • En for alle - alle for En!: Et tiltak for å redusere sosial ulikhet i helse for rusavhengige i Fredrikstad og omegn 

   Mikaelsen, Finn; Tonholm, Trude; Dyrø, Line C.; Eriksen, Malin; Kongsberg, Kristine; Hansen, Glenn Jonny Gander (Oppdragsrapport (Høgskolen i Østfold);2012:3, Research report, 2013-01-16)
   Formålet med denne rapporten er å dokumentere spillernes opplevelser knyttet til deltakelsen på Fredrikstad Fotballklubbs Gatelag og sammenfatte noen erfaringer med «FFK-modellen» slik den var i oppstartsåret. Undersøkelsen ...
  • En for alle - alle for En!: Et tiltak for å redusere sosial ulikhet i helse for rusavhengige i Fredrikstad og omegn 

   Mikaelsen, Finn; Tonholm, Trude; Dyrø, Line C.; Eriksen, Malin; Kongsberg, Kristine; Hansen, Glenn Jonny Gander (Oppdragsrapport (Høgskolen i Østfold);2012:3, Research report, 2013-01-16)
   Formålet med denne rapporten er å dokumentere spillernes opplevelser knyttet til deltakelsen på Fredrikstad Fotballklubbs Gatelag og sammenfatte noen erfaringer med «FFK-modellen» slik den var i oppstartsåret. Undersøkelsen ...
  • Myrsæter bo- og rehabiliteringssenter 

   Arvesen, Petter; Tonholm, Trude (Oppdragsrapport (Høgskolen i Østfold);2013:5, Research report, 2013-02-01)
   Denne rapporten er en av flere der Høgskolen i Østfold i samarbeid med et temanettverk av tjenesteytere beskriver og dokumenterer noen av de tjenestetilbudene som gis til brukergruppen: "Mennesker med psykiske lidelser som ...
  • Myrsæter bo- og rehabiliteringssenter 

   Arvesen, Petter; Tonholm, Trude (Oppdragsrapport (Høgskolen i Østfold);2013:5, Research report, 2013-02-01)
   Denne rapporten er en av flere der Høgskolen i Østfold i samarbeid med et temanettverk av tjenesteytere beskriver og dokumenterer noen av de tjenestetilbudene som gis til brukergruppen: "Mennesker med psykiske lidelser som ...
  • Pappa i fengsel: andre evalueringsrapport 

   Hansen, Gunnar Vold; Arvesen, Petter A.; Tonholm, Trude (Oppdragsrapport (Høgskolen i Østfold);2013:18, Research report, 2014-01-09)
   "Pappa i fengsel" er et program som Kriminalomsorgen har utviklet for å gjøre fedre som soner en fengselsstraff mer kvalifisert til å utøve en papparolle. I denne evalueringen konkluderer vi at programmet bidrar til å ...
  • Rehabilitering etter langvarig rusavhengighet: "To liv i ett": en kvalitativ studie om å bli rusfri 

   Fugletveit, Ragnhild; Tonholm, Trude (Rapport (Høgskolen i Østfold), Research report, 2010-03-09)
   Denne rapporten er basert på en dybdeintervjustudie av 8 informanters erfaringer med å slutte å misbruke rusmidler. Studien har som intensjon å vise hvilke erfaringer denne brukergruppen har hatt i prosessen eller overgangen ...
  • Rehabilitering etter langvarig rusavhengighet: "To liv i ett": en kvalitativ studie om å bli rusfri 

   Fugletveit, Ragnhild; Tonholm, Trude (Rapport (Høgskolen i Østfold), Research report, 2010-03-09)
   Denne rapporten er basert på en dybdeintervjustudie av 8 informanters erfaringer med å slutte å misbruke rusmidler. Studien har som intensjon å vise hvilke erfaringer denne brukergruppen har hatt i prosessen eller overgangen ...