• Tegnøkonomi som klasseintervensjon for å korte ned latenstiden etter friminutt 

      Halvorsen, Lars Rune; Løkke, Jon A.; Tveter, Bente Holmberg; Rølleid, Sylvia (Journal article; Peer reviewed, 2015)
      Lærings-og undervisningshemmende atferd er de vanligste formene for problematferd i skolen, og inkluderer at elevene kommer for sent til timene. Tegnøkonomi er en intervensjon som har vist gode resultater på flere arenaer. ...