• Diagnosinflation inom Barn- och ungdomspsykiatrin 

      Ek, Hans; Utter, Emma; Eriksson, Rikard; Ellingsen, Pål (Peer reviewed; Journal article, 2020)
      Syftet med studien var att undersöka skillnader i val av diagnos och behandling inom Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) beroende på vilken bedömningsmetod som används vid det första kartläggande nybesöket. Metod: Samtliga ...