• Selvforsterkende effekter i bolig- og kredittmarkeder 

      Borgersen, Trond-Arne; Hungnes, Håvard (Arbeidsrapport (Høgskolen i Østfold), Working paper, 2009-03-27)
      Denne artikkelen analyserer sammenhengene mellom husholdningenes gjeld, disponibel inntekt og boligprisutviklingen over perioden 1987-2008. Boliglån utgjør 90 prosent av husholdningenes samlede gjeld, og innvilges på ...