Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorDavidsen, Bjørn-Ivar
dc.date.accessioned2007-07-05T06:55:28Z
dc.date.issued2004
dc.identifier.isbn82-7825-157-6 (online)
dc.identifier.isbn82-7825-156-8 (trykt)
dc.identifier.issn1503-2612 (online)
dc.identifier.issn0805-8164 (trykt)
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/147516
dc.description.abstractJohn Maynard Keynes (1883-1946) hører med til den økonomiske disiplinens absolutte klassikere. Gjennom utgivelsen av The General Theory of Employment Interest and Money i 1936 regnes han som grunnleggeren av det vi i dag kaller makroøkonomi. Den tradisjonelle tolkningen og forståelsen av denne boka har imidlertid lenge vært omstridt. Videre har ettertidens granskning av Keynes’ store forfatterskap vist at han også kom med innspill på andre områder av stor relevans for vår tids debatt om økonomisk-teoretiske så vel som økonomisk-metodologiske spørsmål. Observasjoner av denne karakter danner utgangspunktet for de arbeidene som er samlet i denne rapporten. Spørsmål relatert til tolkninger og videreutviklinger av The General Theory står sentralt i flere av bidragene. Videre illustreres Keynes’ relevans for aktuelle økonomisk-faglige spørsmål ved at hans metodologiske synspunkter settes opp mot Milton Friedmans, gjennom en drøfting av Keynes’ innsiktsfulle refleksjoner omkring relasjonene mellom mikro- og makroøkonomien og gjennom påviste paralleller mellom Keynes’ tenkning og en relativt ny posisjon innen vitenskaps-filosofien som går under betegnelsen ’kritisk realisme’. Alt i alt viser bidragene som er samlet i denne rapporten at Keynes stadig kan være en viktig inspirasjonskilde for dem som er åpne for å vurdere alternativer til den nå nærmest enerådende neo-klassiske ortodoksi.en
dc.format.extent1132147 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.languagenob
dc.languagenob
dc.publisherHøgskolen i Østfolden
dc.relation.ispartofseriesRapport (Høgskolen i Østfold)en
dc.relation.ispartofseries2004:7en
dc.subjectøkonomisk teorien
dc.subjectkeynesianismeen
dc.titleKeynes i fortid og framtid : idéhistorie og teoriutviklingen
dc.typeResearch reporten


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel