Show simple item record

dc.contributor.authorChristiansen, Kari
dc.date.accessioned2007-08-27T12:53:45Z
dc.date.issued2003
dc.identifier.isbn82-7825-128-2
dc.identifier.issn1503-6677
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/147542
dc.description.abstractHensikten med dette prosjektet har vært å teste verdiene til fire kvinnelige orienteringsløpere (eliteutøvere) på VO2 maks og anaerob terskel ved ulike tidspunkter. Testresultatene ble deretter analysert i forhold til resultatene løperne oppnådde i Nordisk mesterskap i orientering. Det ble gjennomført tre tester av VO2 maks og anaerob terskel i perioden november 2000 til juni 2001. Deretter deltok løperne i Nordisk mesterskap i orientering i Finland. Resultatene viser en utvikling i VO2 maks fra 59,0 ml/kg/min i november til 61,4 ml/kg/min i mai/juni. Denne framgangen er signifikant (p < 0.05). Verdiene hos løperne i denne undersøkelsen ligger imidlertid på et lavere nivå enn hva kvinnelige landslagsløpere har gjort tidligere. Målingen av anaerob terksel (AT) viser at gjennomsnittshastigheten ved AT økte fra 9,1 km/t til 9,6 km/t fra første til siste test. Også VO2 ved AT og utnyttingsgraden (VO2 ved AT i prosent av maks) er bedret i samme periode. Verdiene er likevel noe lavere enn i andre undersøkelser. Sammenhengene mellom testresultatene og prestasjonene på Nordisk mesterskap varierte. De tydeligste sammenhengene fant man mellom kortdistansen og testvariablene VO2 maks (r = -0,51), VO2 ved AT (r = -0,47) og hastighet ved AT (r = -0,59). Korrelasjonen mellom klassisk distanse og VO2 maks var r = -0,43, og mellom klassisk distanse og hastighet ved VO2 maks var r = -0,42. Dette er svakere korrelasjoner enn oppnådd i tilsvarende undersøkelser tidligere.en
dc.format.extent177524 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.languagenob
dc.publisherHøgskolen i Østfolden
dc.relation.ispartofseriesArbeidsrapport (Høgskolen i Østfold)en
dc.relation.ispartofseries2003:6en
dc.subjectorienteringen
dc.subjectkvinnelige orienteringsløpereen
dc.subjectanaerob terskelen
dc.titleKvinnelige eliteløpere i orientering : en ananlyse av VO2maks, anaerob terskel og resultatene i Nordisk mesterskapen
dc.typeWorking paperen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record