• Læringsstrategier og bruk av digitale verktøy 

      Baltzersen, Rolf K. (Chapter, 2006)
      Repetisjonsstrategier med bruk av digitale verktøy viser til evnen til å bruke programvare som støtte for tilegnelse av enkle ferdigheter eller faktapreget lærestoff. Navigeringsstrategier med bruk av digitale verktøy viser ...