Show simple item record

dc.contributor.authorBaltzersen, Rolf K.
dc.date.accessioned2007-08-23T12:53:40Z
dc.date.issued2007-08
dc.identifier.isbn978-82-7825-224-6 (online)
dc.identifier.isbn978-82-7825-225-3 (trykt)
dc.identifier.issn1503-2612 (online)
dc.identifier.issn0805-8164 (trykt)
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/147596
dc.description.abstractIntensjonen med rapporten er å gi en oversikt over tenkningen bak begreper som blir brukt i det skolerelaterte IKT-feltet. I kapittel 1 spør jeg om man egentlig kan måle en læringseffekt av IKT. I dette første kapittelet retter jeg et kritisk søkelys både mot innholdet i effektorienterte forskningsrapporter og fremstillingen av resultatene i norske medier. I kapittel 2 drøfter jeg innholdet i digital kompetanse som begrep. Jeg spør om bruk av IKT kan være positivt i seg selv. I kapittel 3 drøfter jeg innholdet i begrepet digitale skiller er. Noen forskere har ment at det er viktig å sikre alle barn de samme dataferdighetene. Her belyser jeg denne problematikken både sett ut fra norske og internasjonale forhold. I kapittel 4 spør jeg om IKT kan bidra til god undervisning. Noen forskere har håpet at IKT ville virke som katalysator for nye arbeidsformer i skolen. Jeg viser et par eksempler på dette. I andre del av kapittelet drøfter jeg om man heller bør sette bruk av IKT i sammenheng med lærerens didaktiske grunntenkning. I kapittel 5 spør jeg om IKT kan fungere som en katalysator for organisasjonsendringer. Forskere har ment at IKT kan ”sprenge” eksisterende systemer. I lys av denne enkle tenkningen spør jeg om vi trenger flere kritisk-historiske analyser av IKTen
dc.format.extent401624 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.languagenob
dc.publisherHøgskolen i Østfolden
dc.relation.ispartofseriesRapport (Høgskolen i Østfold)en
dc.relation.ispartofseries2007:9en
dc.subjectdigital kompetanseen
dc.subjectIKTen
dc.subjectundervisningen
dc.titleIKT - mirakelkur eller tynn suppe? en kritisk analyse av sentrale teknologibegreper innenfor skolefelteten
dc.typeResearch reporten


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record