Show simple item record

dc.contributor.authorBaltzersen, Rolf K.
dc.date.accessioned2007-12-12T12:14:56Z
dc.date.issued2007-12-12T12:14:56Z
dc.identifier.isbn978-82-7825-242-0 (online)
dc.identifier.isbn978-82-7825-243-7 (trykt)
dc.identifier.issn1503-2612 (online)
dc.identifier.issn0805-8164 (trykt)
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/147612
dc.description.abstractMålet med denne rapporten er å kunne si noe om hvilken implementeringstenkning som har forklaringskraft i forhold til IKT-satsningen rettet mot skolen som praksisfelt. I første del av rapporten vurderer jeg om modelltenkningen til den amerikanske skoleforskeren Larry Cuban kan forklare den begrensede bruken av IKT i undervisningen i norsk skole. Cuban beskriver tre forskjellige modeller knyttet til implementering av teknologi. Disse er modellen om en sakte revolusjon, modellen om kontekstuelt begrensende valg og den økologiske modellen. Med bakgrunn i eget datamateriale vurderer jeg hvilke av disse modellene som har størst forklaringsverdi. Jeg bruker primært resultater fra en stor spørreundersøkelse som jeg gjennomførte blant samfunnsfaglærere i 2002. Bakgrunnen var en større satsning på utvikling av digitale læremidler (DL) i samfunnslære (VK1) på videregående skole. I den andre hoveddelen av rapporten vurderer jeg hvilke av Cubans modeller som preger retorikken innenfor den IKT-orienterte utdanningspolitikken. Jeg tar utgangspunkt i et sentralt skolerelatert IKT-dokument som heter Program for digital kompetanse (PDK). I den avsluttende drøftingen spør jeg om modelltenkningen på det politiske nivået har ledet oss på villspor i IKT-satsningen. I forlengelsen av dette beskriver jeg noen utfordringer man bør jobbe videre meden
dc.format.extent1290157 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.languagenob
dc.relation.ispartofseriesRapport (Høgskolen i Østfold)en
dc.relation.ispartofseries2007:15en
dc.subjectIKTen
dc.subjectimplementeringen
dc.subjectundervisningen
dc.titleModeller på villspor? Kan Cubans modelltenkning gi oss en bedre forståelse av implementeringstenkningen i norsk IKT-orientert skolesatsning?en
dc.typeResearch reporten
dc.typeBok


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record