Show simple item record

dc.contributor.authorJensen, Roald
dc.date.accessioned2008-10-06T10:47:02Z
dc.date.issued2008-10-06T10:47:02Z
dc.identifier.isbn978-82-7825-254-3 (online)
dc.identifier.isbn978-82-7825-255-0 (trykt)
dc.identifier.issn1503-2612 (online)
dc.identifier.issn0805-8164 (trykt)
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/147616
dc.description.abstractForskningsprosjektet ”Læring og Vurdering” (LOV) har som mål å utvikle og prøve ut et instrument som kan bidra til å øke bevisstheten om læring i skolen, og gjennom det fremme læring. Temaet er skolebasert vurdering. I delrapport 1 beskrives og begrunnes konstruksjonen av instrumentet og testing av variablenes reliabilitet og validitet. Materialet er innhentet fra 16 skoler. 1717 elever har besvart spørsmål om forhold ved egen læring. 264 lærere har beskrevet egen praksis på områder som antas å være spesielt læringsfremmende. I annen del av rapporten blir funnene beskrevet og drøftet. Her finner en at elevenes bruk av læringsstrategier er begrenset, og at læringsrefleksjon (samtale om læring) bare forekommer i begrenset grad. Elevene kan bli bedre når det gjelder å hjelpe hverandre i læringsarbeidet. Lærernes vurderingspraksis har forbedringspotensial på flere områder og en finner at læringsfremmende kvaliteter og strukturer bare forkommer i begrenset omfang. Elevmedvirkning når det gjelder læring og undervisning kan bli bedre. Prosjektet forsetter inneværende skoleår ved at 7 skoler prøver ut instrumentet over tid og følges opp fra høgskolen, for å klarlegge hvordan bruk av instrumentet påvirker praksis ved skolene.en
dc.format.extent3080226 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.languagenob
dc.relation.ispartofseriesRapport (Høgskolen i Østfold)en
dc.relation.ispartofseries2008:4en
dc.subjectlæringen
dc.subjectlæringsstrategien
dc.titleLæring og vurdering (LOV): virksomhetsvurdering - et innspill til vurdering i skolen: delrapport1: validering og funnen
dc.typeResearch reporten
dc.typeBok


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record