• Prosjekt Britannia - en evaluering av samarbeid mellom frivillige organisasjoner 

      Bøckmann, Sissel (Arbeidsrapport (Høgskolen i Østfold), Working paper, 2008-02-05)
      Det hadde gjennom lang tid vært et ønske om samlokalisering av flere organisasjoner i Fredrikstad. I 2004 kom et tidligere hotell som nå var eid av kommunen opp som et mulig lokale for samlokalisering av flere frivillige ...