• Sammen og koordinert 

   Hansen, Gunnar Vold; Fineide, Mona Jerndahl (Arbeidsrapport (Høgskolen i Østfold), Working paper, 2010-04-06)
  • Undervisningssykehjem i Fredrikstad 

   Nilsen, Sigurd Roger; Hansen, Gunnar Vold (Arbeidsrapport (Høgskolen i Østfold), Working paper, 2003)
   Fredrikstad kommune og Høgskolen i Østfold, Avdeling for helse- og sosialfag, startet høsten 2000 opp et felles prosjekt ”Bruker- og kompetansesenter”. Prosjektet var et tre-årig prosjekt som ble avsluttet 30. juni 2003. ...