• Undervisningssykehjem i Fredrikstad 

      Nilsen, Sigurd Roger; Hansen, Gunnar Vold (Arbeidsrapport (Høgskolen i Østfold), Working paper, 2003)
      Fredrikstad kommune og Høgskolen i Østfold, Avdeling for helse- og sosialfag, startet høsten 2000 opp et felles prosjekt ”Bruker- og kompetansesenter”. Prosjektet var et tre-årig prosjekt som ble avsluttet 30. juni 2003. ...