• Brukerperspektiv på brukerstyrt personlig assistanse i Fredrikstad 

      Salthe, Gunnar; Thomsen, Klaus Michael (Arbeidsrapport (Høgskolen i Østfold), Working paper, 2007-10-30)
      12 personer som mottar brukerstyrt personlig assistanse (BPA) ble intervjuet, våren 2007. BPA gir større frihet og mulighet til å leve et tilnærmet normalt liv, enn andre kommunale hjelpeordninger, fordi man får mer kontroll ...