Show simple item record

dc.contributor.authorRøising, Hanne Schou
dc.date.accessioned2007-04-25T14:27:11Z
dc.date.issued2007-04-25T14:27:11Z
dc.identifier.isbn978-82-7825-214-7
dc.identifier.issn1503-6677
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/147717
dc.description.abstractDenne rapporten tar sikte på å belyse hvorledes en læringsplattform (her: Blackboard) har blitt benyttet ved Avdeling for helse- og sosialfag. Rapporten tar utgangspunkt i 4 ulike læringsplattformkurs knyttet til bachelorstudier ved avdelingen. Hensikten er å belyse i hvilken grad læringsplattformen benyttes som et administrativt og/eller pedagogisk/ faglig verktøy. Anvendelsen av læringsplattformer generelt har skutt fart de siste 3- 4 årene både innen grunn- videregående og høgere utdanninger. Innen høgere utdanning har alle universiteter og høgskoler gått til anskaffelse av elektroniske læringsplattformer. I den sammenheng er det av interesse å se nærmere på hvorledes læringsplattformen anvendes. Dette FoU-arbeidet er et bidrag til det. I rapporten dokumenteres det med at læringsplattformen først og fremst benyttes som et verktøy for å effektivisere praktiske / administrative oppgaver, og i mindre grad for å stimulere til pedagogiske og faglige aktiviteter. Det dokumenteres videre at avdelingens pedagogiske idégrunnlag (PBL) i liten grad gjenspeiles i læringsplattformen. Det konkluderes for øvrig med at en god administrasjon av kursinformasjon i seg selv kan være et godt grunnlag for læring.en
dc.format.extent162008 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.languagenob
dc.relation.ispartofseriesArbeidsrapport(Høgskolen i Østfold)en
dc.relation.ispartofseries2007:1en
dc.subjectBlackboarden
dc.subjectLæringsplattformeren
dc.subjectNettbasert læringen
dc.titleBLACKBOARD : et verktøy som effektiviserer praktiske/administrative oppgaver eller et instrument for stimulering av læringsaktiviteter? Erfaringer med bruk av læringsplattform fra Høgskolen i Østfold. Avdeling for Helse- og sosialfagen
dc.typeWorking paperen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record