Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorFemdal, Ingrid
dc.contributor.authorAndersen, Kirsti Lauvli
dc.contributor.authorAntonsen, Eva Bjørg
dc.contributor.authorTjøstolvsen, Inger M.
dc.date.accessioned2007-10-05T12:43:31Z
dc.date.issued2007-10
dc.identifier.isbn978-82-7825-229-1 (online)
dc.identifier.isbn978-82-7825-230-7 (trykt)
dc.identifier.issn1503-2612 (online)
dc.identifier.issn0805-8164 (trykt)
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/147870
dc.description.abstractStudiens hensikt er å besvare tre spørsmål: 1. I hvilken grad opplever nyutdannete sykepleiere seg forberedt til yrkesutøvelsen gjennom sykepleierutdanningen? 2. I hvilken grad er det forskjell mellom svarene sykepleierne som fulgte en fagsentrert organiseringsmodell og sykepleierne som fulgte en problembasert organiseringsmodell ga? 3. I hvilken grad har sykepleierne hatt mulighet til å videreutvikle sin personlige kompetanse på arbeidsstedet? Et halvt år etter endt utdanning mottok samtlige sykepleiere som var avgangsstudenter våren 2002 og 2004 ved sykepleierutdanningen ved HiØ et spørreskjema. Svarprosenten utgjorde cirka 60% for begge gruppene (henholdsvis N=78 og N=60). I rapporten identifiseres og diskuteres ulike områder sykepleierne opplevde at de ble godt forberedt på, og områdene de var mindre forberedt på gjennom sykepleierutdanningen. Avgangsstudentene 2004, som fulgte en problembasert læringsmodell, svarer noe mer positivt enn avgangsstudentene 2002, som fulgte en fagsentrert læringsmodell. De nyutdannete sykepleierne var godt fornøyd med mulighetene arbeidsstedet ga for å videreutvikle egne evner til å vurdere pasientsituasjoner, samarbeid og praktisk kompetanse. Avgangsstudentene fra 2002 er gjennomgående mest fornøyd med dette. Rapporten konkluderer med at sykepleierne i stor grad opplever seg godt rustet til sykepleieryrket, og at arbeidsstedet ga gode utviklingsmuligheteren
dc.format.extent1075427 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.languagenob
dc.publisherHøgskolen i Østfolden
dc.relation.ispartofseriesRapport (Høgskolen i Østfold)en
dc.relation.ispartofseries2007:11en
dc.subjectsykepleierutdanningen
dc.subjectsykepleiereen
dc.title"Nyutdannet og godt rustet til sykepleieryrket?" : sykepleieres forberedthet til sykepleieryrket, evaluert av sykepleiere et halvt år etter endt utdanningen
dc.typeResearch reporten
dc.typeBok


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel