• Utfordringer for samarbeidet mellom kriminalomsorg og kommuner 

      Hansen, Gunnar Vold; Bjørkquist, Catharina (Journal article; Peer reviewed, 2017)
      Formålet med denne artikkelen er å analysere samarbeidet mellom kriminalomsorgen og en kommune om tilbudet til domfelte med rus- og/eller psykiske lidelser. Datagrunnlaget består av intervjuer med ansatte i et kvinnefengsel, ...