Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorEngvik, Terje
dc.date.accessioned2011-06-29T08:02:57Z
dc.date.available2011-06-29T08:02:57Z
dc.date.issued2011-06-29T08:02:57Z
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/148126
dc.description.abstractEn grunnantakelse i forskningsarbeidet er at toppleders lederutøvelse kan ha både en instrumentell og en institusjonell tilnærming. Den andre grunnantakelsen er at toppledelse bør drøftes i forhold til den interne og eksterne kontekst og situasjon toppledelse utøves innenfor. Jeg har utviklet en modell for effektiv toppledelse, toppledermodellen, som en integrasjon av flere teorier som gjensidig forsterker hverandre. Modellen har 5 lederdimensjoner og 120 variabler: 1) Toppleders motivasjonsdrivere, 2) toppleders personlige lederplattform, 3) toppleders lederreportoar, 4) toppleders evne til situasjons-betinget ledelse og 5) toppleders evne til å utvikle effektivitetsfremmende rammefaktorer. Modellen er testet mot empirien gjennom en komparativ casestudie med Askim kommune, NAV Østfold og Veidekke ASA som case. 94 respondenter ble invitert til å svare på en spørreundersøkelse med 54 indikatorer som var trukket ut fra modellens 120 variabler. 21 personer stilte med engasjement på intervju. Jeg søkte den enkeltes personlige mening om effektiv toppledelse, ikke en måling av egen toppleder. Sammen med ledergruppeobservasjon og dokumentvurderinger ble det en betydelig datafangst (empiri) som ga indikasjoner og bekreftelser på toppledermodellen. Det viste seg dog at enkelte indikatorer ikke hadde livets rett. I metodekritikken så jeg enkeltelementer som kunne forbedres til neste undersøkelse. Gjennom datafunn og analyse ble toppledermodellen videreutviklet til: 1) Toppleders motivasjonsdrivere, 2) toppleders personlige lederskap, 3) toppleders lederreportoar inkludert situasjonsbetinget ledelse og 4) toppleders evne til å utvikle effektivitetsfremmende rammeog situasjonsfaktorer.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.titleEffektiv toppledelse : en helhetlig tilnærming!en_US
dc.typeMaster thesisen_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel